Ušetřete si čas před turnajem.

Stáhněte si dotazník a souhlas se zpracováním osobních údajů a přineste nám ho vyplněný rovnou na turnaj.