PŘIHLÁŠKA DO TURNAJE​
  • Týmy, kteří se přihlásí do 9.7.2021 mají garantovanou velikost účastnického turnajového trika Streetball Mania 2021 uvedenou v přihlášce, což později přihlášeným týmům nejsme schopni z důvodu výrobních lhůt garantovat!
  • Přihlášky se uzavírají 29.7.2021 do 23:59 hod., přihlášení na místě není možné.

Místo: Děčín – parkoviště u Atlantiku
Začátek: 28.5.2021
Prezentace: 10:00 – 11:30 hod.

Zaškrtněte ANO, pokud je váš tým složený pouze ze tří hráču bez náhradníka.

​a) Každý hráč obdrží minimálně triko a pitný režim.
b) Česká streetballová federace si vyhrazuje právo vyzvat ke změně názvu týmu nebo jej přejmenovat  v případě jeho nepřijatelného názvu, obsahující vulgarismy, urážky, rasisimus či nežádoucí reklamu.
c) Hráči hrají na vlastní nebezpečí.
d) Hráči v mužských a ženských kategoriích mají od čtvrtfinále povinnost hrát v dresech, které případně obdrží od pořadatele bude-li tento požadavek. U ostatních kategorií se dresy nebo stejná trika doporučují.
e) Hráči souhlasí s využitím fotografických a audiovizálních záběrů pořízených v rámci turnajů k propagačním a PR účelům.
f) Hráči souhlasí se zasíláním (mailovou formou) informací k pořádaným streetballovým akcím a nabídek partnerů Streetball mania.

Respektujeme platná vládní nařízení v době turnaje v rámci pandemie Covid 19.

300 Kč

400 Kč

600 Kč

Registrace jsou uzavřeny.