PŘIHLÁŠKA DO TURNAJE​
  • Uzávěrka přihlášek 20.5.2021 ve 23:59. Přihlášení na místě není možné!
  • Účastníci, kteří se přihlásí do 2.5.2021 mají garantovanou velikost účastnického trička Streetball mania uvedenou v přihlášce, což později přihlášeným účastníkům nejsme schopni z důvodu výrobních lhůt garantovat!

Místo: Děčín – parkoviště u Atlantiku
Začátek: 22.5.2021, 12:00 hod
Prezentace: 22.5.2021, 10:00 – 11:30 hod.

Zaškrtněte ANO, pokud je váš tým složený pouze ze tří hráču bez náhradníka.

​a) Každý hráč obdrží minimálně triko a pitný režim.
b) Česká streetballová federace si vyhrazuje právo vyzvat ke změně názvu týmu nebo jej přejmenovat  v případě jeho nepřijatelného názvu, obsahující vulgarismy, urážky, rasisimus či nežádoucí reklamu.
c) Hráči hrají na vlastní nebezpečí.
d) Hráči v mužských a ženských kategoriích mají od čtvrtfinále povinnost hrát v dresech, které případně obdrží od pořadatele bude-li tento požadavek. U ostatních kategorií se dresy nebo stejná trika doporučují.
e) Hráči souhlasí s využitím fotografických a audiovizálních záběrů pořízených v rámci turnajů k propagačním a PR účelům.
f) Hráči souhlasí se zasíláním (mailovou formou) informací k pořádaným streetballovým akcím a nabídek partnerů Streetball mania.

300 Kč

400 Kč

600 Kč

Registrace jsou uzavřeny.