Oficiální pravidla STREETBALLU

Česká streetballová federace

Hlavní zásada: Hraje se podle oficiálních basketbalových pravidel FIBA, která jsou platná pro všechny herní situace a nejsou jinak specifikovány v níže uvedených oficiálních pravidlech STREETBALLU ČSF pro rok 2023.

Pravidlo 1. – Hřiště
1.1 Hraje se na hřišti optimálně o velikosti poloviny basketbalového hřiště s jedním (1) košem.
1.2 Hřiště odpovídá ploše basketbalového hřiště, včetně vymezeného území. Na ploše je čára trestného hodu (5,80 m), dvoubodová čára (6,75 m) a půlkruhu proti prorážení pod košem.

Pravidlo 2. – Družstva
2.1 Každé družstvo se skládá ze čtyř (4) hráčů. Tři (3) hráči na hřišti a jeden (1) střídající.

Pravidlo 3. – Rozhodčí
3.1 Utkání řídí hlavní rozhodčí na hřišti a druhý pomocný rozhodčí – zapisovatel a časoměřič.
Poznámka: Pořadatel může delegovat dva (2) rozhodčí na hřiště.

Pravidlo 4. – Začátek utkání
4.1 Obě družstva se před zahájením utkání rozcvičují společně.
4.2 Losování mincí určí, které družstvo má výhodu výběru. Družstvo si může vybrat první držení míče na začátku utkání, nebo na začátku možného prodloužení.
4.3 Týmy musí zahájit utkání s minimem tří hráčů na hřišti.

Pravidlo 5. – Body
5.1 Koš dosažený z pole uvnitř oblouku (6,75 m), je hodnocen jedním (1) bodem.
5.2 Koš dosažený z pole vně oblouku (6,75 m), je hodnocen dvěma (2) body.
5.3 Koš dosažený z úspěšného trestného hodu, je hodnocen jedním (1) bodem.

Pravidlo 6. – Hrací doba / Vítěz utkání
6.1 Základní hrací doba je následující:
Hrací doba je deset (10) minut hrubého času. Přesto se hodiny hry se zastaví, když je míč mrtvý (mimo prostor hřiště), během provádění trestných hodů a v průběhu oddechového času. Hodiny hry se znovu spouští ve chvíli kdy má útočící družstvo míč v držení. Toto pravidlo platí i v případě instalace časomíry.
Pozn. (pokud není k dispozici viditelná časomíra pro utkání je hrací doba také 10 minut hrubého času. Čas se v tomto případě zastavuje pouze v poslední minutě a to ve výše stanovených případech – mrtvý míč (mimo prostor hřiště), trestné hody a time out. Asistent rozhodčího hlásí zbývající čas při každém přerušení a v posledních 10ti vteřinách hry.)
6.2 Nicméně první družstvo, které dosáhne 21 bodů, nebo více, vyhrává utkání, pokud se to stane ještě před koncem základní hrací doby. Toto pravidlo platí jen pro základní hrací dobu (neplatí v případě prodloužení).
6.3 Pokud není utkání rozhodnuto na konci základní hrací doby, hraje se prodloužení. Přestávka před prodloužením je jedna (1) minuta. Družstvo, které první dosáhne v prodloužení dvou (2) bodů, vyhrává utkání.(držení míče na začátku prodloužení – viz. Pravidlo 4.2)
6.4 Družstvo prohrává utkání, když není připraveno ke hře ve stanoveném čase zahájení utkání, nebo v tomto čase nemá připravené minimálně 3 hráče na hřišti ke hře. V takovémto případě je výsledek utkání stanoven 5:0 ve prospěch vítězného týmu.

Pravidlo 7. – Osobní chyby / Trestné hody
7.1 Družstvo je v situaci trestu za chyby, dopustí-li se sedmi (7) a více osobních chyb.
7.2 Hráč, který se dopustí čtyř (4) chyb musí odstoupit z utkání.
7.3 Za chybu hráče při střelbě na koš, z pole uvnitř oblouku (6,75 m), se udělí jeden (1) trestný hod.
7.4 Za chybu na hráče při střelbě na koš, z pole vně oblouku (6,75 m), se udělí dva (2) trestné hody.
7.5 Za chybu na hráče při úspěšné střelbě na koš, se udělí jeden (1) trestný hod.
7.6 Když je chyba na hráče, který nestřílí na koš, ale družstvo je v situaci trestu, udělí se jeden (1) trestný hod.

Pravidlo 8. – Zdržování
8.1 Zdržování, nebo málo aktivní hra na koš, je přestupek.
8.2 Pokud je k dispozici zařízení pro měření času – „shotclock“na útok, musí družstvo vystřelit do čtrnácti (14) vteřin od nabití kontroly nad míčem. Hodiny pro střelbu se resetují a opětovně spouští, vždy když tým / hráč získá kontrolu nad míčem (po „checku“ míče s obráncem, doskoku, po úspěšném střelbě z pole).
Poznámka: Pokud není hřiště vybaveno hodinami pro střelbu (měření 14 vteřin) a družstvo se nesnaží aktivně vystřelit na koš, varuje jej rozhodčí počítáním posledních pěti (5) vteřin pro útok (=„shot clock call“).

Pravidlo 9. – Jak se hraje s míčem
9.1 Po každém koši ze hry nebo po posledním úspěšném trestném hodu:
Hráč družstva, které obdrželo koš, bude po koši pokračovat plynule driblinkem nebo přihrávkou z místa pod košem, (uvnitř půlkruhu proti prorážení), za oblouk (6,75 m). V tuto chvíli bránící družstvo není oprávněno hrát míčem, v půlkruhu proti prorážení pod košem.
9.2 Po každé neúspěšné střelbě z pole nebo po posledním neúspěšném trestném hodu:
Pokud míč doskočí útočící družstvo, může se znovu pokusit o dosažení koše, bez návratu za oblouk (6,75 m).
Pokud doskočí míč bránící družstvo, musí vrátit míč driblinkem nebo přihrávkou za oblouk (6,75 m).
9.3 Po změně držení míče:
Pokud dojde ke změně držení míče u družstva uvnitř území ohraničeného obloukem (6,75 m), musí být míč vyvezen driblinkem nebo přihrávkou za oblouk (6,75 m).
Pozn. Pokud družstvo po zisku míče skóruje, aniž by dopravilo míč za oblouk (6,75 m) – úspěšný koš není započítán, ale družstvo zůstává v držení míče.
9.4 Změna držení míče družstvem po situacích, kdy je míč mrtvý (po přestupku nebo osobní chybě), začíná výměnou míče mezi útočícím a bránícím družstvem, vně za vrcholem oblouku (6,75 m).
9.5 Hráč s míčem je považován za obloukem (6,75 m) ve chvíli, kdy se žádná z jeho nohou ani jiná část těla nedotýká prostoru před obloukem (6,75 m) nebo na čáry oblouku pro dvoubodovou střelu.
9.6 V případě situace rozskoku, je míč přiznán bránícímu se družstvu.

Pravidlo 10. – Střídání
10.1 Střídání je povoleno kterémukoliv družstvu, pouze když je míč mrtvý, v průběhu oddechového času – vždy po oznámení rozhodčímu.

Pravidlo 11. – Oddechové časy
11.1 Každé družstvo má nárok na jeden (1) oddechový čas v délce třiceti (30) vteřin. Hráč může zažádat o oddechový čas, když je míč mrtvý nebo po obdrženém koši.
Pozn. Pokud není hřiště vybaveno časomírou, čas se v průběhu oddechového času nezastavuje. Výjimkou z tohoto pravidla je poslední minuta utkání, ve které se čas v průběhu oddechového času zastavuje.